رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش حالاخورشید به اعتصاب کارگران در هفت تپه

ویدیو/واکنش حالاخورشید به اعتصاب کارگران در هفت تپه؛ چرا یک موضوع صنفی را سیاسی می‌کنید؟! / چرا هنوز هیچ مسئولی رو در رو با کارگران صحبت نکرده است؟  

ویدیو/واکنش حالاخورشید به اعتصاب کارگران در هفت تپه؛
چرا یک موضوع صنفی را سیاسی می‌کنید؟! / چرا هنوز هیچ مسئولی رو در رو با کارگران صحبت نکرده است؟