رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت واردات شیر خشک نوزاد لغو شد

ممنوعیت واردات شیر خشک نوزاد لغو شد در جلسه‌ای با حضور وزرای دولت اما بدون حضور وزیر جهاد کشاورزی، اعمال ممنوعیتی که جهاد کشاورزی برای واردات شیر خشک نوزاد ایجاد کرده بود، به دلیل جلوگیری از کمبود در بازار برداشته شد./ تسنیم

ممنوعیت واردات شیر خشک نوزاد لغو شد

در جلسه‌ای با حضور وزرای دولت اما بدون حضور وزیر جهاد کشاورزی، اعمال ممنوعیتی که جهاد کشاورزی برای واردات شیر خشک نوزاد ایجاد کرده بود، به دلیل جلوگیری از کمبود در بازار برداشته شد./ تسنیم