رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد نقدینگی به ۲۳ درصد کاهش یافت

رشد نقدینگی به ۲۳ درصد کاهش یافت قائم مقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد نقدینگی به ۲۳.۷ درصد در دوره زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ خبر داد و گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران هم اکنون ۱۰۳ است

رشد نقدینگی به ۲۳ درصد کاهش یافت

قائم مقام بانک مرکزی از کاهش متوسط رشد نقدینگی به ۲۳.۷ درصد در دوره زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ خبر داد و گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران هم اکنون ۱۰۳ است