رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستگاه‌های اجرایی ملزم به فعال کردن سامانه پدافند سایبری شدند

دستگاه‌های اجرایی ملزم به فعال کردن سامانه پدافند سایبری شدند با تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف شدند تا سامانه پدافند سایبری خود را فعال کنند. /فارس  

دستگاه‌های اجرایی ملزم به فعال کردن سامانه پدافند سایبری شدند

با تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف شدند تا سامانه پدافند سایبری خود را فعال کنند. /فارس