رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعیین تکلیف وضعیت کارگران بازداشتی شرکت کشت و صنعت هفت تپه

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از نامه‌نگاری این کمیسیون با رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف وضعیت کارگران بازداشتی شرکت کشت و صنعت هفت تپه خبر داد /فارس  

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از نامه‌نگاری این کمیسیون با رئیس دستگاه قضا برای تعیین تکلیف وضعیت کارگران بازداشتی شرکت کشت و صنعت هفت تپه خبر داد /فارس