رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروه ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا که ناو John C. Stennis در رأس آن ها قرار دارد در روزهای نزدیک وارد خلیج فارس خواهند شد

گروه ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا که ناو John C. Stennis در رأس آن ها قرار دارد در روزهای نزدیک وارد خلیج فارس خواهند شد. این کشتی های جنگی پس از ۸ ماه شناوری به خلیج فارس می رسند /وال استریت ژورنال

گروه ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا که ناو John C. Stennis در رأس آن ها قرار دارد در روزهای نزدیک وارد خلیج فارس خواهند شد. این کشتی های جنگی پس از ۸ ماه شناوری به خلیج فارس می رسند /وال استریت ژورنال