رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ژنرال کنت مک کرزی ریاست فرماندهی مرکزی (سنت کوم) نیروهای مسلح ایالات متحده: روسیه می تواند آمریکا را نابود کند

ژنرال کنت مک کرزی ریاست فرماندهی مرکزی (سنت کوم) نیروهای مسلح ایالات متحده: روسیه می تواند آمریکا را نابود کند، و چین می تواند صدمه جدی به این کشور وارد کند، هر دو کشور تهدیدی برای آمریکا هستند

ژنرال کنت مک کرزی ریاست فرماندهی مرکزی (سنت کوم) نیروهای مسلح ایالات متحده: روسیه می تواند آمریکا را نابود کند، و چین می تواند صدمه جدی به این کشور وارد کند، هر دو کشور تهدیدی برای آمریکا هستند