رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استیضاح ظریف منتفی شد

استیضاح ظریف منتفی شد رحیمی، عضو هیات رییسه مجلس: با توجه به پس گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.

استیضاح ظریف منتفی شد

رحیمی، عضو هیات رییسه مجلس:
با توجه به پس گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.