رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استیضاح وزیر آموزش و پرورش تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

استیضاح وزیر آموزش و پرورش تقدیم هیات رئیسه مجلس شد یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت که استیضاح وزیر آموزش و پرورش با وجود ۲۰ امضاء و در ۳۲ محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است /ایسنا

استیضاح وزیر آموزش و پرورش تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت که استیضاح وزیر آموزش و پرورش با وجود ۲۰ امضاء و در ۳۲ محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است /ایسنا