رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


به گزارش تایمز مالی، پس از سقوط سهام در وال‌استریت نیویورک، نوبت ریزش ارزش سهام در بورس‌های اروپایی شد،

به گزارش تایمز مالی، پس از سقوط سهام در وال‌استریت نیویورک، نوبت ریزش ارزش سهام در بورس‌های اروپایی شد، علت؟ عدم گشایش مورد انتظار در جنگ تعرفه‌ای ترامپ برعلیه چین!

به گزارش تایمز مالی، پس از سقوط سهام در وال‌استریت نیویورک، نوبت ریزش ارزش سهام در بورس‌های اروپایی شد، علت؟ عدم گشایش مورد انتظار در جنگ تعرفه‌ای ترامپ برعلیه چین!