رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا رشیدیان به عنوان رییس سازمان حج و زیارت منصوب شد

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا رشیدیان به عنوان رییس سازمان حج و زیارت منصوب شد

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا رشیدیان به عنوان رییس سازمان حج و زیارت منصوب شد