رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین سفر استانی رییس جمهوری جدید مکزیک با استفاده از هواپیمای عادی- تجاری

نخستین سفر استانی رییس جمهوری جدید مکزیک با استفاده از هواپیمای عادی- تجاری به گزارش دولت بهار، رییس جمهوری جدید مکزیک به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل پوشاند و ۳ روز پس از رسیدن به منصب ریاست جمهوری، دستور فروش هواپیمای اختصاصی لوکس ریاست جمهوری را صادر کرد. “آندرس مانوئل لوپز اوبرادور” رییس […]

نخستین سفر استانی رییس جمهوری جدید مکزیک با استفاده از هواپیمای عادی- تجاری

به گزارش دولت بهار، رییس جمهوری جدید مکزیک به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل پوشاند و ۳ روز پس از رسیدن به منصب ریاست جمهوری، دستور فروش هواپیمای اختصاصی لوکس ریاست جمهوری را صادر کرد.

“آندرس مانوئل لوپز اوبرادور” رییس جمهور جدید مکزیک که از اول دسامبر سال جاری – ۵ روز پیش- به کرسی ریاست جمهوری مکزیک تکیه کرده است، دستور داده هواپیمای تشریفاتی و لوکس مقام ریاست جمهوری مکزیک که یک بوئینگ ۷۸۷-۸ است، به فروش برسد و درآمد آن خرج مناطق محروم مکزیک شود…