رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بارش باران وکاهش آلودگی هوای پایتخت ازفردا

بارش باران وکاهش آلودگی هوای پایتخت ازفردا در ۲۴ ساعت آینده سکون نسبی هوا سبب ماندگاری آلاینده‌های جوی وکاهش کیفیت هوادر شهرهای صنعتی و پرجمعیت می‌شود. از اواخر وقت امروز با ورود سامانه بارشی بخش‌هایی از جنوب غرب کشورتحت تأثیر بارش قرار می‌گیرد /فارس  

بارش باران وکاهش آلودگی هوای پایتخت ازفردا

در ۲۴ ساعت آینده سکون نسبی هوا سبب ماندگاری آلاینده‌های جوی وکاهش کیفیت هوادر شهرهای صنعتی و پرجمعیت می‌شود. از اواخر وقت امروز با ورود سامانه بارشی بخش‌هایی از جنوب غرب کشورتحت تأثیر بارش قرار می‌گیرد /فارس