رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رانت جدید برای نمایندگان جهت تردد درخطوط ویژه

رانت جدید برای نمایندگان جهت تردد درخطوط ویژه محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس: سازمان اداری مجلس در نامه‌ای به نمایندگان اعلام کرده که اگر تمایل دارید خودروی شما از خط ویژه‌ عبور کند، شماره خودرو را برای انجام هماهنگی و اقدامات لازم جهت صدور مجوز اعلام کنید /ایسنا  

رانت جدید برای نمایندگان جهت تردد درخطوط ویژه

محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس: سازمان اداری مجلس در نامه‌ای به نمایندگان اعلام کرده که اگر تمایل دارید خودروی شما از خط ویژه‌ عبور کند، شماره خودرو را برای انجام هماهنگی و اقدامات لازم جهت صدور مجوز اعلام کنید /ایسنا