رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک زن معاون وزیر کشور افغانستان شد

یک زن معاون وزیر کشور افغانستان شد 🔸حسنا جلیل امروز (چهارشنبه) کار خود را به عنوان معاون راهبرد و سیاست وزارت کشور افغانستان آغاز کرد. 🔸جلیل نخستین زنی است که در این سمت فعالیت می کند.  

یک زن معاون وزیر کشور افغانستان شد

🔸حسنا جلیل امروز (چهارشنبه) کار خود را به عنوان معاون راهبرد و سیاست وزارت کشور افغانستان آغاز کرد.

🔸جلیل نخستین زنی است که در این سمت فعالیت می کند.