رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین سنجش درباره آرزوهای زندگی از نظر امریکایی‌ها

جدیدترین سنجش درباره آرزوهای زندگی از نظر امریکایی‌ها جدیدترین سنجش های دو موسسه معتبر که با دستچین ۳ هزار نفر از جمعیت بزرگسال امریکا انجام شده است نشان می دهد: ۶۷ درصد امریکایی ها فکر می کنند مهمترین دلیل آرامش و خرسندی، داشتن ثبات مالی و اقتصادی است. ۳۱ درصد از افراد معتقدند مجرد بودن […]

جدیدترین سنجش درباره آرزوهای زندگی از نظر امریکایی‌ها

جدیدترین سنجش های دو موسسه معتبر که با دستچین ۳ هزار نفر از جمعیت بزرگسال امریکا انجام شده است نشان می دهد:

۶۷ درصد امریکایی ها فکر می کنند مهمترین دلیل آرامش و خرسندی، داشتن ثبات مالی و اقتصادی است.

۳۱ درصد از افراد معتقدند مجرد بودن مناسب تر از متاهل بودن است

۴۰ درصد مردان و ۳۳ درصد زنان احساس خوشبختی می کنند اگر فرزند داشته باشند.

۳۷ درصد مردان و ۲۴ درصد زنان معتقدند متاهل بودن خوشبختی می آورد.

۴۵ درصد افراد فکر می کنند اگر ازدواج آسایش و نیازهای لازم را ایجاد نکرد طلاق راه حل خوبی است

۶۳ درصد معتقدند آسایش فردی مهمتر از تحمل یک ازدواج بد است.

۶۴ درصد فکر می کنند ازدواج دردسرش بیشتر از منفعتش می باشد

۷۰ درصد هنوز فکر نمی کنند ازدواج یک سنت از مد افتاده است.

۷۳ درصد از مردان معتقدند برای مرد شدن باید به کسب استقلال مادی از خانواده دست یافت.

۴۷ درصد از زنان معتقدند باید در اقتصاد خانواده ای که تشکیل می دهند مسئول باشند

منبع: Deseret News