رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانادا دختر بنیانگذار هوآوی و مدیر ارشد مالی شرکت فناوری این شرکت را به بهانه نقض تحریم های ایران دستگیر کرد

کانادا دختر بنیانگذار هوآوی و مدیر ارشد مالی شرکت فناوری این شرکت را به بهانه نقض تحریم های ایران برای استرداد به آمریکا دستگیر کرد./ایرنا  

کانادا دختر بنیانگذار هوآوی و مدیر ارشد مالی شرکت فناوری این شرکت را به بهانه نقض تحریم های ایران برای استرداد به آمریکا دستگیر کرد./ایرنا