رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت خودرو در چرخه تکذیب‌ها

ویدیو: قیمت خودرو در چرخه تکذیب‌ها افزایش قیمت خودرو ماه‌هاست بحث روز است اما همچنان اعلام قیمت‌های نهایی به امروز و فردا موکول شده / مسئولان هم در این زمینه بیشتر سکوت کرده‌اند و تنها گاهی برای تکذیب اخبار واکنش نشان می‌دهند  

ویدیو: قیمت خودرو در چرخه تکذیب‌ها

افزایش قیمت خودرو ماه‌هاست بحث روز است اما همچنان اعلام قیمت‌های نهایی به امروز و فردا موکول شده / مسئولان هم در این زمینه بیشتر سکوت کرده‌اند و تنها گاهی برای تکذیب اخبار واکنش نشان می‌دهند