رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت توریستی کشتیرانی نروژی (هورتیگروتن) کشتی های غول پیکرش با سوخت حاصل از ماهی های مرده و ضایعات غذایی حرکت می کنند.

ویدیو: این شرکت توریستی کشتیرانی نروژی (هورتیگروتن) کشتی های غول پیکرش با سوخت حاصل از ماهی های مرده و ضایعات غذایی حرکت می کنند. ضایعات غذایی شامل ماهی های پروسس شده برای تولید بیوگاز استفاده می شوند که یک سوخت تمیز و پاک است! کشتی ها معمولا یک سوخت کثیف و ارزان قیمت و بسیار […]

ویدیو: این شرکت توریستی کشتیرانی نروژی (هورتیگروتن) کشتی های غول پیکرش با سوخت حاصل از ماهی های مرده و ضایعات غذایی حرکت می کنند.

ضایعات غذایی شامل ماهی های پروسس شده برای تولید بیوگاز استفاده می شوند که یک سوخت تمیز و پاک است!

کشتی ها معمولا یک سوخت کثیف و ارزان قیمت و بسیار آلوده به نام سوخت بانکر مصرف می کنند.

اگر صنعت کشتی رانی یک کشور بود، ششمین کشوری بود که بیشترین گازهای گلخانه ای را در جهان تولید می کرد، حتی بیشتر از تولید دی اکسید کربن کشور آلمان.

کشتی رانی هم چنین باعث تولید ۱۵ درصد دی اکسید سولفور و دی اکسید نیتروژن در جهان است که باعث مرگ های زودرس ناشی از آسم و سکته قلبی و سرطان ریه می شود.