رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسامی شهدای حادثه تروریستی چابهار اعلام شد

اسامی شهدای حادثه تروریستی چابهار اعلام شد در پی حادثه تروریستی صبح امروز مقابل فرماندهی انتظامی شهرستان چابهار “ستوان دوم داریوش رنجبر” و “سرباز وظیفه ناصر درزاده” به شهادت رسیدند. سخنگوی ناجا نیز شهادت ۲ مامور پلیس در حمله ترورسیتی چابهار را تأیید کرد.  

اسامی شهدای حادثه تروریستی چابهار اعلام شد

در پی حادثه تروریستی صبح امروز مقابل فرماندهی انتظامی شهرستان چابهار “ستوان دوم داریوش رنجبر” و “سرباز وظیفه ناصر درزاده” به شهادت رسیدند.

سخنگوی ناجا نیز شهادت ۲ مامور پلیس در حمله ترورسیتی چابهار را تأیید کرد.