رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نحوه حذف یارانه اقشار پردرآمد در سال ۹۸ چگونه است؟

نحوه حذف یارانه اقشار پردرآمد در سال ۹۸ چگونه است؟ نوبخت: منابع توزیع یارانه‌ها در اختیار استان‌ها قرار داده می‌شود

نحوه حذف یارانه اقشار پردرآمد در سال ۹۸ چگونه است؟

نوبخت: منابع توزیع یارانه‌ها در اختیار استان‌ها قرار داده می‌شود