رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار استرالیا به دوتابعیتی‌ها: در برنامه سفر به ایران بازنگری کنید

هشدار استرالیا به دوتابعیتی‌ها: در برنامه سفر به ایران بازنگری کنید وزارت‌ خارجه استرالیا از شهروندان دوتابعیتی این کشور که دارای پاسپورت ایرانی هستند خواسته است، اگر تصمیم دارند به ایران سفر کنند در تصمیم خود تجدیدنظر کنند وزارت‌خارجه استرالیا تأکید کرده است که شهروندان دوتابعیتی در صورت سفر به ایران در معرض خطر بازداشت‌ […]

هشدار استرالیا به دوتابعیتی‌ها: در برنامه سفر به ایران بازنگری کنید

وزارت‌ خارجه استرالیا از شهروندان دوتابعیتی این کشور که دارای پاسپورت ایرانی هستند خواسته است، اگر تصمیم دارند به ایران سفر کنند در تصمیم خود تجدیدنظر کنند

وزارت‌خارجه استرالیا تأکید کرده است که شهروندان دوتابعیتی در صورت سفر به ایران در معرض خطر بازداشت‌ قرار دارند