رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید حکم انفصال از خدمت رئیس کل پیشین بانک مرکزی

تایید حکم انفصال از خدمت رئیس کل پیشین بانک مرکزی حکم «انفصال از خدمت ولی‌الله سیف» پس از بررسی در مرحله تجدید نظر مجدداً تائید شد. با توجه به تایید حکم او نمی‌تواند مشاور روحانی در امور پولی و بانکی باشد/فارس

تایید حکم انفصال از خدمت رئیس کل پیشین بانک مرکزی

حکم «انفصال از خدمت ولی‌الله سیف» پس از بررسی در مرحله تجدید نظر مجدداً تائید شد.

با توجه به تایید حکم او نمی‌تواند مشاور روحانی در امور پولی و بانکی باشد/فارس