رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضرغامی: ‏افکار عمومی خواهان بازگشت به شرایط اقتصادی سال۹۲ است

ضرغامی: ‏افکار عمومی خواهان بازگشت به شرایط اقتصادی سال۹۲ است / نه حق مسلم مردم (انرژی هسته‌ای) حفظ شد و نه چرخ زندگی آنان چرخید

ضرغامی: ‏افکار عمومی خواهان بازگشت به شرایط اقتصادی سال۹۲ است / نه حق مسلم مردم (انرژی هسته‌ای) حفظ شد و نه چرخ زندگی آنان چرخید