رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادق زیباکلام: اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری برنده خواهند بود

صادق زیباکلام: اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری برنده خواهند بود / ما شانسی نداریم؛ چه در انتخابات ۹۸ برای مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰. مگر این وسط یک معجزه اتفاق بیفتد

صادق زیباکلام: اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری برنده خواهند بود / ما شانسی نداریم؛ چه در انتخابات ۹۸ برای مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰. مگر این وسط یک معجزه اتفاق بیفتد