رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با قبول استعفای محمدرضا ساکت، ابراهیم شکوری دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران شد.

با قبول استعفای محمدرضا ساکت، ابراهیم شکوری دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران شد. شکوری بازیکن پیشین تیم‌های پرسپولیس و سایپا قبلا به عنوان معاون ساکت در فدراسیون فوتبال فعالیت می‌کرد

با قبول استعفای محمدرضا ساکت، ابراهیم شکوری دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران شد. شکوری بازیکن پیشین تیم‌های پرسپولیس و سایپا قبلا به عنوان معاون ساکت در فدراسیون فوتبال فعالیت می‌کرد