رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دربی هنرمندان قرمز وآبی

دربی هنرمندان قرمز وآبی سومین دربی هنرمندان قرمز وآبی به نفع مرکز نگهداری از دختران معلول ذهنی و جسمی به کمک مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت با حضور پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال و چهره های هنری برگزار شد و دو تیم به تساوی چهار بر چهار رسیدند.

دربی هنرمندان قرمز وآبی

سومین دربی هنرمندان قرمز وآبی به نفع مرکز نگهداری از دختران معلول ذهنی و جسمی به کمک مرکز خیریه معلولین ذهنی وحدت با حضور پیشکسوتان پرسپولیس و استقلال و چهره های هنری برگزار شد و دو تیم به تساوی چهار بر چهار رسیدند.