رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنگنه: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است

زنگنه: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است وزیر نفت: کاهش تولید نفت و مشارکت در کاهش تولید جدید، خط قرمز ایران است. در ماه‌های اخیر ایران نفت بیشتری تولید نکرده و وظیفه ایران نیست که این وضعیت را مدیریت کند./ ایسنا

زنگنه: کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است

وزیر نفت: کاهش تولید نفت و مشارکت در کاهش تولید جدید، خط قرمز ایران است. در ماه‌های اخیر ایران نفت بیشتری تولید نکرده و وظیفه ایران نیست که این وضعیت را مدیریت کند./ ایسنا