رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ :برجام توافق وحشتناکی بود که هرگز نباید منعقد می‌شد.

ترامپ در مراسم جشن حنوکا یهودیان در کاخ سفید:برجام توافق وحشتناکی بود که هرگز نباید منعقد می‌شد. کمتر کشوری آن‌طور که ایران را تحریم کرده‌ایم، تحریم شده‌ است.

ترامپ در مراسم جشن حنوکا یهودیان در کاخ سفید:برجام توافق وحشتناکی بود که هرگز نباید منعقد می‌شد.
کمتر کشوری آن‌طور که ایران را تحریم کرده‌ایم، تحریم شده‌ است.