رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تنبیه یک دانش آموز در مدرسه شهید مقصودی

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان: به دنبال تنبیه یک دانش آموز در مدرسه شهید مقصودی، مدیر و معاون آموزشی این مدرسه برکنار و معلم خاطی به حالت تعلیق درآمد و هر سه نفر به هیات تخلفات اداره کل آموزش و پرورش معرفی شدند /فارس

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان: به دنبال تنبیه یک دانش آموز در مدرسه شهید مقصودی، مدیر و معاون آموزشی این مدرسه برکنار و معلم خاطی به حالت تعلیق درآمد و هر سه نفر به هیات تخلفات اداره کل آموزش و پرورش معرفی شدند /فارس