رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول ارزش ذخایر ارزی و طلای ایران معادل ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول ارزش ذخایر ارزی و طلای ایران معادل ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این رقم در مقایسه با پارسال در حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است /مجمع فعالان اقتصادی

در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول ارزش ذخایر ارزی و طلای ایران معادل ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

این رقم در مقایسه با پارسال در حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است /مجمع فعالان اقتصادی