رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجری مراسم اسکار کناره‌گیری کرد

مجری مراسم اسکار کناره‌گیری کرد «کوین هارت» به دلیل برخی از توئیت‌های جنجالی‌اش در گذشته از اجرای مراسم پایانی نودویکمین دوره جوایز سینمایی اسکار کناره‌گیری کرد

مجری مراسم اسکار کناره‌گیری کرد

«کوین هارت» به دلیل برخی از توئیت‌های جنجالی‌اش در گذشته از اجرای مراسم پایانی نودویکمین دوره جوایز سینمایی اسکار کناره‌گیری کرد