رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک نفر در خوزستان به دلیل وقوع سیل جان خود را از دست داد

معاون عملیات سازمان امداد و نجات: یک نفر در خوزستان به دلیل وقوع سیل جان خود را از دست داد /فارس

معاون عملیات سازمان امداد و نجات: یک نفر در خوزستان به دلیل وقوع سیل جان خود را از دست داد /فارس