رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلالی :سهمیه دادن به خودروها به جای افراد، منشا بی‌عدالتی است

جلالی :سهمیه دادن به خودروها به جای افراد، منشا بی‌عدالتی است/ بدون سهمیه‌بندی، سال ۹۹ واردکننده می‌شویم/ نوزاد تازه به دنیا آمده هم سهمیه بنزین خواهد داشت/ایلنا

جلالی :سهمیه دادن به خودروها به جای افراد، منشا بی‌عدالتی است/ بدون سهمیه‌بندی، سال ۹۹ واردکننده می‌شویم/ نوزاد تازه به دنیا آمده هم سهمیه بنزین خواهد داشت/ایلنا