رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تولید لاستیک

تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تولید لاستیک پیرو مصوبه هیئت دولت و با دستور وزیر صنعت، انواع کائوچوی طبیعی که به عنوان ماده اولیه تولید لاستیک استفاده می‌شود در گروه یک کالایی قرار گرفت

تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه تولید لاستیک

پیرو مصوبه هیئت دولت و با دستور وزیر صنعت، انواع کائوچوی طبیعی که به عنوان ماده اولیه تولید لاستیک استفاده می‌شود در گروه یک کالایی قرار گرفت