رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین زن سیاهپوست که توانست در بریتانیا پرفسور تاریخ شود

اولین زن سیاهپوست که توانست در بریتانیا پرفسور تاریخ شود در بریتانیا یک زن سیاهپوست توانست برای اولین بار کرسی را به دست آورد. اولین زن سیاهپوستی که در بریتانیا پرفسور تاریخ شده ابراز امیدواری کرده که اولین نفربرای مدتی طولانی نباشد/بی بی سی

اولین زن سیاهپوست که توانست در بریتانیا پرفسور تاریخ شود

در بریتانیا یک زن سیاهپوست توانست برای اولین بار کرسی را به دست آورد.

اولین زن سیاهپوستی که در بریتانیا پرفسور تاریخ شده ابراز امیدواری کرده که اولین نفربرای مدتی طولانی نباشد/بی بی سی