رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنی در برزیل که با رحم پیوندی از یک زن مُرده، توانسته بود باردار شود،

زنی در برزیل که با رحم پیوندی از یک زن مُرده، توانسته بود باردار شود، نوزاد دخترش را به دنیا آورد.این اولین‌بار است که بارداری با رحم پیوندی غیرزنده با موفقیت انجام شده است.

زنی در برزیل که با رحم پیوندی از یک زن مُرده، توانسته بود باردار شود، نوزاد دخترش را به دنیا آورد.این اولین‌بار است که بارداری با رحم پیوندی غیرزنده با موفقیت انجام شده است.