رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر ایران در لندن: نیکی هیلی وداع تلخی با سازمان ملل داشت.

سفیر ایران در لندن: نیکی هیلی وداع تلخی با سازمان ملل داشت.

سفیر ایران در لندن: نیکی هیلی وداع تلخی با سازمان ملل داشت.