رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق اعضای اوپک برای کاهش ۸۰۰ هزار بشکه ای تولید از ابتدای ۲۰۱۹

توافق اعضای اوپک برای کاهش ۸۰۰ هزار بشکه ای تولید از ابتدای ۲۰۱۹ رویترز: ایران با کاهش تولید روزانه نفت اوپک به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز از ابتدای سال ۲۰۱۹ موافقت کرده است.

توافق اعضای اوپک برای کاهش ۸۰۰ هزار بشکه ای تولید از ابتدای ۲۰۱۹

رویترز: ایران با کاهش تولید روزانه نفت اوپک به میزان ۸۰۰ هزار بشکه در روز از ابتدای سال ۲۰۱۹ موافقت کرده است.