رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ جانشینی «نائورت» به جای «هیلی» در سازمان را تائید کرد

ترامپ جانشینی «نائورت» به جای «هیلی» در سازمان را تائید کرد 🔹رئیس جمهوری آمریکا خبرهای منتشر شده در خصوص جانشینی سخنگوی کاخ سفید به جای «نیکی هیلی» در سازمان ملل را تائید کرد  

ترامپ جانشینی «نائورت» به جای «هیلی» در سازمان را تائید کرد

🔹رئیس جمهوری آمریکا خبرهای منتشر شده در خصوص جانشینی سخنگوی کاخ سفید به جای «نیکی هیلی» در سازمان ملل را تائید کرد