رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران از کاهش تولید نفت معاف شد

ایران از کاهش تولید نفت معاف شد ایران موفق شد از مشارکت در توافق اعضای اوپک و غیراوپک بر سر کاهش تولید نفت به منظور کاستن از مازاد عرضه در بازار و کمک به بهبود قیمت‌ نفت معاف شود./پاد  

ایران از کاهش تولید نفت معاف شد

ایران موفق شد از مشارکت در توافق اعضای اوپک و غیراوپک بر سر کاهش تولید نفت به منظور کاستن از مازاد عرضه در بازار و کمک به بهبود قیمت‌ نفت معاف شود./پاد