رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر ۲۴ ثانیه یک نفر در جهان بر اثر حوادث ترافیکی جان می‌دهد

سازمان جهانی بهداشت: هر ۲۴ ثانیه یک نفر در جهان بر اثر حوادث ترافیکی جان می‌دهد/ایسنا

سازمان جهانی بهداشت: هر ۲۴ ثانیه یک نفر در جهان بر اثر حوادث ترافیکی جان می‌دهد/ایسنا