رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۰ سال زندان؛ مجازات احتمالی مدیر ارشد مالی شرکت Huawei

۳۰ سال زندان؛ مجازات احتمالی مدیر ارشد مالی شرکت Huawei به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران  

۳۰ سال زندان؛ مجازات احتمالی مدیر ارشد مالی شرکت Huawei به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران