رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چگونه صفحات مجازی را از هک مجرمان حفظ کنیم؟

چگونه صفحات مجازی را از هک مجرمان حفظ کنیم؟ 🔹رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به آسیب‌های شبکه‌های مجازی گفت: صفحات شبکه‌های اجتماعی تنظیمات خاصی دارد برای مثال رمز دو مرحله‌ای برای صفحه امنیتی اینستاگرام در دسترس کاربران است و اگر رمز ورودشان را دو مرحله‌ای کنند مورد هک مجرمان قرار نمی‌گیرند/ ایسنا  

چگونه صفحات مجازی را از هک مجرمان حفظ کنیم؟

🔹رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به آسیب‌های شبکه‌های مجازی گفت: صفحات شبکه‌های اجتماعی تنظیمات خاصی دارد برای مثال رمز دو مرحله‌ای برای صفحه امنیتی اینستاگرام در دسترس کاربران است و اگر رمز ورودشان را دو مرحله‌ای کنند مورد هک مجرمان قرار نمی‌گیرند/ ایسنا