رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمايشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای فنی و تخصصی نيروی دريايی ارتش

نمايشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای فنی و تخصصی نيروی دريايی ارتش با حضور معاون هماهنگ كننده ارتش و فرمانده نيروي دريايي ارتش افتتاح شد.

نمايشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای فنی و تخصصی نيروی دريايی ارتش با حضور معاون هماهنگ كننده ارتش و فرمانده نيروي دريايي ارتش افتتاح شد.