رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفای رییس‌کل سازمان نظام پزشکی به دلیل بازنشستگی

استعفای رییس‌کل سازمان نظام پزشکی به دلیل بازنشستگی در پی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، دکتر ایرج فاضل، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور از سمت خود استعفا داد/ایسنا  

استعفای رییس‌کل سازمان نظام پزشکی به دلیل بازنشستگی

در پی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، دکتر ایرج فاضل، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور از سمت خود استعفا داد/ایسنا