رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت مرغ رکورد زد و از مرز ١٢ هزار تومان عبور کرد

قیمت مرغ رکورد زد و از مرز ١٢ هزار تومان عبور کرد رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ۱۲۱۰۰تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت این کالا در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۰۹۰۰تومان، پخش ۱۱۱۰۰ تومان و مراکز خرده فروشی ۱۲۱۰۰ است /مهر

قیمت مرغ رکورد زد و از مرز ١٢ هزار تومان عبور کرد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به ۱۲۱۰۰تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد و گفت: قیمت این کالا در عمده فروشی درب کشتارگاه ۱۰۹۰۰تومان، پخش ۱۱۱۰۰ تومان و مراکز خرده فروشی ۱۲۱۰۰ است /مهر