رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: بدانند با تحریم ایران به مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب می‌زنند. هشدار می‌دهم

ویدیو/ روحانی: بدانند با تحریم ایران به مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب می‌زنند. هشدار می‌دهم اگر امنیت ما در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ضربه ببیند شما نخواهید توانست از آوار پناهجویان بمب‌ها و مواد مخدر در امان بمانید.

ویدیو/ روحانی: بدانند با تحریم ایران به مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب می‌زنند. هشدار می‌دهم اگر امنیت ما در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ضربه ببیند شما نخواهید توانست از آوار پناهجویان بمب‌ها و مواد مخدر در امان بمانید.