رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجید مجیدی که به عنوان رئیس هیات داوران جشنواره «کرالا» در هند حضور دارد،

مجید مجیدی که به عنوان رئیس هیات داوران جشنواره «کرالا» در هند حضور دارد، جایزه یک عمر دستاورد هنر سینمایی این رویداد سینمایی را دریافت کرد

مجید مجیدی که به عنوان رئیس هیات داوران جشنواره «کرالا» در هند حضور دارد، جایزه یک عمر دستاورد هنر سینمایی این رویداد سینمایی را دریافت کرد