رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۰۰

تصویر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۰۰ (سمت جپ) هنگامی که به رهبری حزب دموکرات مسیحی رسید. او روز گذشته پس از ۱۸ سال از رهبری حزب کنار رفت

تصویر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در سال ۲۰۰۰ (سمت جپ) هنگامی که به رهبری حزب دموکرات مسیحی رسید. او روز گذشته پس از ۱۸ سال از رهبری حزب کنار رفت